Nya vattenledningar i Habo i samband med utbyggnad av fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet byggs ut i Habo, och nya vattenledningar läggs ner, under hösten 2022. Arbeten pågår framför allt utmed Kråkerydsvägen och på vissa intilliggande gator, samt på Kärrs industriområde (Snickaregatan och Fanérgatan).

Det här gör vi

I ett samverkansprojekt mellan Habo kommun, Habo Energi och Jönköping Energi ska fjärrvärmeledningar läggas mellan Bankeryd och Habo tätort. På Jönköping Energis webbplats finns mer information om den nya fjärrvärmeledningen mellan Bankeryd och Habo. I samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet förnya Habo kommun även kommunens vattenledningar. Genom de nya vattenledningarna förstärks och tryggas även framtida vattenförsörjning för Habo tätort.

Så här påverkas du som trafikant

Arbetet är indelat i olika etapper och kommer att innebära en del störningar i trafiken och för berörda i området. Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning.

Tidplan

Arbetena pågår under hösten-vintern 2022. Arbetena på Kärrs industriområde beräknas pågå fram till vecka 51 och kommer starta från Snickaregatan.