Nya vattenledningar i samband med utbyggnad av fjärrvärmenätet

Det här gör vi

Under 2022 inledde Habo Energi, Jönköping Energi och Habo kommun ett samarbete som innebär att våra två fjärrvärmesystem kommer kopplas ihop mellan Kärnekulla och Bankeryd. Samtidigt sker en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Habo tätort. Satsningen kommer att bli en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig lösning. I samband med arbetet kommer Habo kommun att förstärka och trygga framtida vattenförsörjning för Habo tätort genom nya vattenledningar.

På Jönköping Energis webbplats finns mer information om aktuella och kommande etapper gällande den nya fjärrvärmeledningen mellan Bankeryd och Habo

Hur påverkar det dig?

Arbetet är indelat i olika etapper och kommer att innebära en del störningar i trafiken och för berörda i området. Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning.

Tidplan

Under 2023 pågår arbeten längs med gång- och cykelvägen på sträckan från Bankeryd mot Habo, Nedre Kammabacken samt Kärnekullavägen.