Bagaregatans förskola.

Bagaregatans förskola

Förskolan ligger i anslutning till skogen och med gångavstånd till grönområden och lekplatser. Vi sätter stort värde på vår uteverksamhet.

Bagaregatans förskola har plats för 80 barn i åldrarna 1-5 år och förskolan har tre avdelningar; Småttingen och Pysslingen för 1-3 åringar och Trollet för 3-5 åringar.

Vi har en härlig gård som inte liknar traditionella förskolegårdar. I uteleken utmanas barnens grovmotorik, kroppsuppfattning och rumsuppfattning.

Mellan frukost och lunch är alla barn indelade i mindre grupper. I dessa grupper erbjuds barnen olika aktiviteter, det kan till exempel vara skogsutflykt, ateljé/vattenlek, musik och rörelse.

I ateljén arbetar vi med färg och form där barnens kreativitet och fantasi utmanas samtidigt som kunskapen om olika material, tekniker och verktyg utvecklas.

Barnen visar ofta sitt intresse för vatten, både ute och inne. Det är härligt att undersöka och experimentera vid vår vattenränna eller i vårt vattenleksrum.

Leken är en viktig del av dagen både inomhus och utomhus. I leken stärks bland annat barnens förmåga att samspela och lyssna. I leken får även barnen lära sig att göra sin röst hörd, att ge och ta och använda sin fantasi samtidigt som de utvecklar språket. 

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information om tider och scheman.

VFU-förskola

Bagaregatans förskola tar med glädje emot studenter som läser till förskollärare och behöver genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en del i utbildningen.

Kvälls- och helgöppen förskola

Bagaregatans förskola är öppen på kvällar och helger för de barn på förskola och fritids som behöver denna omsorg. Mer information om kvälls- och helgomsorg.