Karta över Västra Solhöjden Etapp 3

Utbyggnad av VA-ledningar och gator inom Västra Solhöjden Etapp 3

Byggnation av bostadsområde på Västra Solhöjden påverkar boende i området samt passerande trafik.

Det här gör vi

Habo kommun bygger bostadsområde på Västra Solhöjden. Arbetet omfattar anläggning av nya gator med vatten och avlopp, belysning samt en ny lekmiljö.

Hur påverkar det dig?

Arbetet kommer att påverka boende i området samt passerande trafik i närområdet.

  • Ökad byggtrafik.
  • Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet förbi platsen.
  • Omledning av gång- och cykelvägar.
  • Omledning av bilstråk.
  • Sandiga/leriga gator.
  • Risk för damm under den torra årstiden.
  • Risk för buller under dagtid.

Tidsplan

Maj till december 2023.

Vecka 28-29, begränsad byggnation.
Vecka 30-31, ingen byggnation.