Sotning, brandskydd

Syftet att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld.

Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll och utgör eget sotningsdistrikt.