Förenklad delgivning

Kommunens byggnads- eller miljönämnd kan komma att använda sig av så kallad förenklad delgivning. Förenklad delgivning sker via e-post eller via brev. Att du är delgiven innebär att vi anser att du har tagit del av informationen.

Förenklad delgivning kan ske på två sätt: via e-post eller via brev.

Förenklad delgivning via e-post
Du får beslutet via e-post. Du behöver inte bekräfta att du tagit emot beslutet. I meddelandet anges vilket datum du anses vara delgiven: 14 dagar efter att meddelandet skickades. Från detta datum har du tre veckor på dig att överklaga om du tycker att beslutet är fel.

Förenklad delgivning via brev
Vi skickar beslutet i ett brev till dig. Dagen därpå skickar vi ytterligare ett brev, ett kontrollmeddelande. Du behöver inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Däremot måste du kontakta oss direkt om du får ett kontrollmeddelande utan att ha fått beslutet.

I kontrollmeddelandet anges det datum du anses vara delgiven: 14 dagar efter att brevet skickades. Från detta datum har du tre veckor på dig att överklaga om du tycker att beslutet är fel.

Vi använder din senast kända utdelningsadress. Om du är folkbokförd på annan adress och breven kommer i retur, kommer de istället att skickas till din folkbokföringsadress.

Bildflöde hur handlingar skickas ut till det att man anses delgiven

 

Andra metoder för delgivning