Folkhälsorådet

Kommunens folkhälsoråd arbetar efter det länsövergripande hälsopolitiska programmet.

Syftet med folkhälsorådet är att arbeta över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos kommuninvånarna. Folkhälsan är mångas ansvar och förutsätter samarbete mellan många samhällssektorer. Folkhälsorådet fungerar också som paraplyorganisation för kommunens brottsförebyggande arbete.

Har du förslag på verksamhet eller aktiviteter som främjar hälsa eller förebygger sjukdom, eller endast frågor om folkhälsorådets arbete? Kontakta gärna kommunens folkhälsoutvecklare eller någon annan ledamot i rådet. Organisatoriskt ligger folkhälsorådet under kommunstyrelsen. 

Rådet sammanträder fyra gånger per år.