Cykelplan

Habo kommun arbetar just nu med att ta fram en cykelplan.

Kommunen tar fram en cykelplan för att ta ett samlat grepp om kommunens cykelplanering. Syftet med cykelplanen är att kartlägga cykelnätet och göra Habo kommun mer cykelvänligt. Genom cykelplanen belyser kommunen vilka förutsättningar och behov det finns samt vilka kostnadseffektiva åtgärder som man bör satsa på för att kunna skapa en cykelvänlig kommun.

Kommunen genomförde en resvaneundersökning våren 2022 och har fått in många värdefulla synpunkter som fungerar som underlag i arbetet med cykelplanen.