Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner

Habo och Mullsjö kommuner har en gemensam miljönämnd med nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Fyra av ledamöterna kommer från Mullsjö (inklusive ordförande) och fem stycken från Habo (inklusive 1:e vice ordförande).

Nämnden ansvarar framförallt för miljöförvaltningens arbete med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, med flera lagar och förordningar. Miljöförvaltningen har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner och andra kommunala förvaltningar samt är pådrivande i det lokala miljöarbetet. Miljöförvaltningen fungerar som remissinstans i många frågor, som till exempel plan- och byggfrågor och naturvård. Inom naturvården arbetar förvaltningen främst med kalkning av sjöar och vattendrag samt biologisk återställning av vätterbäckarna.

Miljönämnden sammanträder en gång i månaden med undantag för juli månad.

Miljönämndens presidium består av:

  • Johnny Wismén (S), ordförande
  • Helena Persson (C), 1:e vice ordförande
  • Erik Johansson (M), 2:e vice ordförande
Johnny Wismén.
Johnny Wismén (S)
ordförande
Mullsjö kommun
Foto på Helena Persson
Helena Persson (C)
1:e vice ordförande
Habo kommun
Foto på Erik Johansson
Erik Johansson (M)
2:e vice ordförande
Habo kommun
Magnus Carlestav (S).
Jeanette Nyberg (S)
Habo kommun
Foto på Gunnar Adolfsson
Gunnar Adolfsson (KD)
Habo kommun
Foto på Kerstin Klasson
Kerstin Klasson (MP)
Habo kommun
Jan-Olof Larsson.
Jan-Olof Larsson (M)
Mullsjö kommun
Ikon.
Harriet Cajfeldt-Carlsson (S)
Mullsjö kommun
Göran Eriksson (SD)
Göran Eriksson (SD)
Mullsjö kommun