människor som sträcker händer, kaffe och mobil

Hållbar konsumtion - berör det dig?

Vi svenskar lever och konsumerar som om vi hade fyra jordklot och konsumerar långt mer än vad vår planet klarar av. Vi i Sverige är faktiskt bland dem i världen som konsumerar allra mest.

Därför är det glädjande att allt fler väljer att ändra sina inköpsvanor. Drygt fyra av tio personer konsumerar mindre nyproducerade prylar, fler shoppar klimatsmart, väljer bort flygresor, äter mindre kött och mer vegetariskt, jämfört med året innan, visar Klimatbarometern, som är gjord av Sifo på uppdrag av WWF.

Många vill alltså konsumera mer hållbart. Ändå kan det vara svårt att ändra invanda beteenden och att veta vilket val som är bäst för miljön och mest hållbart. Konsumtionsmönstren måste också förändras på strukturell nivå. Det räcker inte att den enskilda människan ändrar sig. Så vad är hållbar konsumtion?

Hållbar konsumtion är att kunna köpa det vi behöver för att kunna tillgodose våra behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina. (FNs definition)

Varför är det viktigt att konsumera på ett hållbart sätt?

De varor och tjänster vi konsumerar ger påverkan både lokalt men även globalt. Vad vi väljer att köpa påverkar oss själva och andra människor, djur, natur och hela ekosystem. Det avgör faktiskt även våra barn och barnbarns möjlighet till en bra framtid. Därför är det viktigt att konsumera på ett hållbart sätt.

Exempel på vad du kan göra

  • Delta på ”En köpfri dag” den 27 november 2020 – som en motpol till Black Friday skapades den internationella kampanjen  ”En Köpfri dag”. Det innebär att du låter bli att handla något under dygnets 24 timmar. Om du vill kan du anmäla dig till evenemanget på Facebook. Dagen är en symbolisk handling, men det ger effekt då du kommer att känna av hur svårt/lätt det är för just dig att avstå från att konsumera.
  • Handla lokalt! Då gynnar du det lokala näringslivet, den sociala utvecklingen i ditt samhälle och det blir färre transporter.
  • Innan du köper en vara eller tjänst – fundera igenom är detta något jag behöver eller bara något som jag vill ha? Har jag råd?
  • När du gör ditt köp – kan du undvika att köpa nytt och istället låna, hyra eller köpa begagnat? Hur är varan tillverkad, vilket material och hur lång livslängd? Går den att återanvända och återvinna? Kan du hellre köpa en upplevelse eller tjänst istället för en pryl?

Visste du att…

  • Varje person i Sverige bidrar med i snitt 8 ton CO2-utsläpp genom sin konsumtion. En stor del av det vi konsumerar här i Sverige har tillverkats i andra länder och för de varorna och tjänsterna räknas utsläppen i de tillverkande länderna. Alltså är våra utsläpp egentligen mycket högre! Detta är inte hållbart, utan vi skulle behöva komma ner till 1 ton per person till år 2050.
  • Konsumentverkets rapport ”Konsumenterna och miljön 2020” visar att påverkan på klimatet från de svenska hushållens konsumtion har minskat med cirka 20 procent per person under perioden 2008–2017. Trots detta är det fortsatt en stor utmaning att nå målen för hållbar konsumtion.

Agenda 2030 och mål 12

I samband med Agenda 2030 kom världens länder
överens om 17 globala hållbarhetsmål. Ett av dessa mål handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar, som ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Läs mer om hållbar konsumtion