Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för följande verksamheter i kommunen:

  • bygglov, mark- och planärenden
  • vatten, avlopp och avfall
  • grönytor, gatudrift och trafikfrågor
  • gatu- och VA-entreprenader
  • fastighetsförvaltning av kommunens egna fastigheter, byggentreprenader
  • produktion av mat till skolor, sjukhem med mera

Organisationen på förvaltningen består av teknisk chef med tillhörande administration samt fyra stycken verksamhetsenheter: Gatu- och VA-enhet, plan- och byggenhet, fastighetsenhet samt kostenhet (Habo kost).

Förvaltningen har totalt cirka 90 medarbetare.

Kommunstyrelsen är politiskt ansvarig för förvaltningen.

Mer information om förvaltningens verksamhetsområden finns under rubriken Bygga, bo och miljö. Om kostenhetens verksamhet kan du läsa under rubriken Habo kost.