Kråkerydskolan.

Kråkerydskolan (F-6)

Kråkerydskolan ligger på en skogstomt med naturen in på knutarna. I närområdet finns vår skolskog som vi använder i verksamheten.

Kråkerydskolan är en F-6 skola med cirka 150 elever. De elever som bor på Kråkeryds bostadsområde har gång- och cykelvägar till skolan och behöver inte ge sig ut i trafiken.

På vår skola har vi som mål att eleverna ska vara trygga och ansvarstagande. Vi vill också skapa en lugn och trygg miljö för lärande.

Vi har en gemensam pedagogisk målbild som bygger på engagemang och en tro på alla elevers möjligheter att nå kunskapsmålen. Vår verksamhet präglas av trivsel och glädje, för vi tror att det ger lust att lära och goda förutsättningar för att lyckas i skolarbetet.

Många av våra elever deltar i vår fritidshemsverksamhet som är igång från morgon till kväll.

Har du frågor eller funderingar kring verksamheten är du välkommen att höra av dig!