Gruppboende

Gruppboende är ett bostadsalternativ för dig som har funktionsnedsättning och har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen.

Gruppboendet består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter  som är grupperade kring gemensamma utrymmen för samvaro och aktiviteter. Kök och personalutrymmen finns i direkt i anslutning till lägenheterna, vilket gör att service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Individanpassat stöd

På gruppboendet får du stöd och service för den dagliga livsföringen. Stödet utformas individuellt i samarbete med dig och din eventuella företrädare. Arbetet sker utifrån din genomförandeplan som är utarbetad efter dina speciella behov. I boendet skall du känna dig trygg och uppleva tillit till den personal som arbetar där för din skull. Alla som bor i gruppbostaden har en utsedd stödperson som är dig extra behjälplig i din vardag.

Aktiviteter

Du erbjuds stöd och hjälp i att utföra individuella aktiviteter på gruppboendet, men det finns även möjlighet till gemensamma aktiviteter och social samvaro.