Sophantering

June Avfall & Miljö AB ansvarar för avfallshanteringen i kommunen och driver Habo sortergård.

Sophämtning

Information om insamling av hushållsavfall finns på www.juneavfall.se.

Förändrat sophämtningsintervall

Du anmäler om förändrat sophämtningsintervall via e-tjänsten Ansökan/Anmälan om dispens för ändrad avfallshantering.

För att få förändrat sophämtningsintervall krävs att du har anmält hemkompostering. Mer information om anmälan om kompostering finns på sidan kompostering.

Uppehåll i sophämtningen längre än ett år.

Du ansöker om uppehåll i sophämtningen via e-tjänsten Ansökan/Anmälan om dispens för ändrad avfallshantering. Det gäller i maximalt 5 år.

Avgift

För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer på sidan Taxor och avgifter. Observera att den befrielsen du får vid godkänd ansökan innebär att du inte behöver betala den rörliga avgiften, men den fasta avgiften kvarstår. Läs om taxan på June Avfall och Miljö AB.

Habo sortergård - Sibbabo
På sortergården kan du lämna grovavfall som normalt uppstår i ditt hushåll.

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar

Det finns flera återvinningsstationer i kommunen. De är obemannade insamlingsplatser för tidningar, glas och andra förpackningar och består av ett antal behållare som ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).