Energi, el och värme

Ska du installera solceller eller en eldstad kan det krävas lov eller anmälan. För att få tips om hur du kan sänka din energianvändning så kontakta Energicentrum