Vinterväghållning

Snöröjning påbörjas när snödjupet är minst 6 cm. Nattetid sker normalt ingen snöröjning utan den påbörjas tidigast 04.00. Halkbekämpning utförs med sand eller krossat stenmaterial. Många, men inte alla, gång- och cykelvägar hålls öppna under vintern.

Har du synpunkter eller klagomål på plogning eller sandning, eller är det något annat du vill att vi ska veta som gäller vinter, snö eller halka? Använd vår e-tjänst Lämna synpunkter på vinterväghållning.

Dina synpunkter är viktiga för oss, och vi arbetar så gott vi kan med att lösa de problem som uppstår.