Häckar och buskage

Säker trafik på gator kräver fri sikt i korsningar.

Nu när hösten är här och vintern närmar sig är det viktigt att du som är fastighetsägare ser över buskar och träd som finns i anslutning till gator, trottoarer och gång- och cykelvägar.

Träden släpper löv på hösten, som när det regnar på dem, blir hala och ger risk för halkolyckor och sikten skyms om träd och buskar hänger för lågt eller för långt ut.

När vintern kommer och det är dags för plogning är det viktigt att den som plogar inte hindras av häckar eller av träd som hänger ut över gata, trottoar eller gång- och cykelvägar så att de inte kommer fram där de ska.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Se nedan vad du kan göra.