Grillplatser

Här hittar du kommunens grillplatser. Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Att tänka på

När du tänker elda ute i naturen så måste du vara särskilt försiktig. Du måste först och främst veta om det är tillåtet att elda, att det inte råder eldningsförbud. Läs mer om brandsäkerhet.

Grillning med kol på kommunens grillplatser är tillåtet även om det råder eldningsförbud. Du är fortfarande ansvarig för att elden inte sprider sig. Släck elden ordentligt med vatten, gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar när platsen lämnas.
 

Checklista vid grillning

  • Ha alltid tillgång till vatten när du ska grilla.
  • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
  • När du grillat färdigt, låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
  • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.

Tänk på att det alltid är den som tänder elden som har ansvaret för den.