Invasiva främmande arter

En invasiv främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö med hjälp av människan, medvetet eller omedvetet, och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Det kan till exempel innebära att en invasiv växt tagit över och konkurrerat ut en annan inhemsk växt som tidigare vuxit på platsen. Stora problem kan uppstå när en invasiv art sprider sig i vår miljö och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa. När en invasiv art väl har etablerat sig på en ny plats kan den vara väldigt svår att bli av med.

Om du hittar en invasiv art är vi tacksamma för om du rapporterar det. Genom att allmänheten rapporterar in förekomsten av invasiva arter kan myndigheter och andra följa artens utbredning och planera och prioritera för att förebygga och hindra dess spridning.