En hand bär upp ett grönt träd som symbol för ett aktivt miljöarbete.

Transporter och resor - vad och hur kan ditt företag göra?

Årets andra tips handlar om transporter, resor och hur du kan fokusera ditt företags miljöarbete. Transporter och resor står idag för den största andelen av utsläpp av växthusgaser och energianvändning - en omställning behövs.

Att verka för minskade utsläpp och att göra aktiva val i arbetet med transporter och resor, vilka fordon och drivmedel vi använder samt våra transport- och resvanor har betydelse både inom den egna organisationen och för samhällsutvecklingen.

Vad kan ditt företag göra?

 • Ditt företag kan göra många stora och små åtgärder för att minska miljöpåverkan från transporter och resor. Första steget är att skaffa kunskap. Undersök vilken miljöpåverkan era transporter och resor orsakar. Tänk brett - transporter av råmaterial, annat inlöpt material, färdiga produkter och tjänster, tjänsteresor och transporter med egna fordon….
 • Steg två är åtgärder. Hur kan transporterna och resorna effektiviseras och finns det transporter och resor ni kan avstå ifrån? Val av mer närbelägna leverantörer, transportsnål ruttplanering, ökad fyllnadsgrad och samordnade varuleveranser kan spara både pengar och miljö.

Hur kan ni göra?

 • Kartlägg alla transporter och resor som verksamheten orsakar och kvantifiera deras miljöpåverkan. Anta en miljöstyrande transport-, rese och mötespolicy.
 • Flytta i möjligaste mån företagets långväga transporter från lastbil och flyg till järnväg. Kombinera korta matartransporter på lastbil med långväga rälstransporter.
 • Välj varor och råmaterial som transporteras så kort sträcka som möjligt. Öka fyllnadsgraden i fordon och effektivisera ruttplaneringen. Ställ motsvarande krav på leverantörer och distributörer.
 • Samordna transporter inom och från företaget och ställ krav på samordnade varuleveranser från leverantörer.
 • Byt i möjligaste mån till förnybart producerad el eller biodrivmedel vid egna transporter och resor. Ställ samma krav på leverantörer och distributörer.

Kom i håg - 6 tips för ett lyckat miljöarbete

 1. Kartlägg nuläget – identifiera inom vilka områden er verksamhet belastar miljön
 2. Ta fram en policy – och bestäm vad ni vill uppnå
 3. Sätt upp mål för att uppnå störst miljöförbättring
 4. Gör en handlingsplan – vad, när, vilka, hur?
 5. Agera och genomför handlingsplanen
 6. Följ upp, förbättra och kommunicera!