Stöd till anhöriga

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik kan få stöd av kommunens anhörigsamordnare.

Det kan kännas både bra och meningsfullt att stötta och hjälpa någon du bryr dig om. Men ibland kanske du känner dig ensam i din anhörigroll? Kanske känner du dig orolig, otillräcklig, trött, ledsen och osäker på hur du ska hjälpa och stötta din närstående på bästa sätt? 

Anhörigstödet finns till för dig och riktar sig till alla åldrar. Du kan bland annat få följande stöd:

  • Stödjande samtal.
  • Samtalsgrupper med olika teman.
  • Föreläsningar.
  • Rekreation och avkopplande aktiviteter.
  • Vägledning, rådgivning och information.

Kontakta kommunens anhörigsamordnare för att få stöd utifrån din situation och dina behov.