Brandstorps fritidshem

På Brandstorps fritidshem vill vi ge barnen en tidig miljömedvetenhet och intresse för miljön. Detta gör vi genom vårt Grön Flaggarbete tillsammans med förskolan.

Brandstorps fritidshem ligger 2 mil norr om Habo. Fritidshemmet ligger i samma lokaler som förskolan.

Fritidshemmet är öppet klockan 06:00 – 18:00.

På fritidshemmet arbetar vi för att

  • barn och vuxna ska känna sig trygga tillsammans.
  • visa varandra respekt och ta hänsyn till varandra.
  • barnens egna intressen och behov ska tillgodses.
  • vi ska ha roligt tillsammans.

Stängningsdagar
Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.