Kemikalieprogrammet

För att minska användningen av farliga kemikalier och dess negativa påverkan har Habo kommun och  de kommunala bolagen ett gemensamt kemikalieprogram.

Syftet är att kommunens verksamheter och de kommunala bolagen ska arbeta strategiskt med kemikaliehantering och följa gemensamma prioriteringar för kemikaliearbetet.

Vi har satt 12 mål som vi ska nå senast 2026. Kemikalieprogrammet baseras på fem fokusområden:

  • Strategisk kemikaliehantering
  • Upphandling och inköp
  • Giftfri miljö för barn och unga
  • Kemikaliesmarta fastigheter och byggnationer
  • Hållbar plastanvändning