Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen arbetar med rådgivning för att hjälpa dig hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Vi vänder oss till dig som bor i Habo kommun och vi ger hushållet stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi. Rådgivningen kan innebära allt ifrån ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete. Det är du själv som bestämmer om och hur du vill gå vidare. Men du måste ha en stark motivation att förändra din situation. Alla besök är kostnadsfria och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Vi kan hjälpa dig med: