Krishantering

Samhällets sårbarhet blir alltmer uppmärksammat. Information om olyckor, naturkatastrofer och andra oförutsedda händelser är inte något ovanligt.

Det finns förebyggande åtgärder som du redan idag kan vidta och som underlättar för dig i en eventuell krissituation. Vad påverkas i bostaden om till exempel elen försvinner och vad bör man ha hemma vid ett längre elavbrott?