Krishantering

Samhällets sårbarhet blir alltmer uppmärksammat. Information om olyckor, naturkatastrofer och andra oförutsedda händelser är inte något ovanligt.

Det finns förebyggande åtgärder som du redan idag kan vidta och som underlättar för dig i en eventuell krissituation. Under hemberedskap kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig om till exempel elen försvinner och vad bör man ha hemma vid ett längre elavbrott.

Läs gärna också broschyren Om krisen eller kriget kommer som MSB gett ut. Den går även att beställa hem i tryckt form från MSB.

Skyddsrum

Det är MSB som ansvarar för skyddsrummen i Sverige och på msb.se finns mer information om skyddsrum och även karta över var de finns.