Tobak, e-cigaretter och nikotinprodukter

För att få sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Vill du sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du lämna in en anmälan till kommunen.

Avgifter

Ansökan om försäljningstillstånd tobak 5 200 kr
Ändring i befintligt tillstånd 3 100 kr
(ändrade ägarförhållande eller ändring av bolagsform)  

Tillsynsavgifter

Tobaksförsäljning 2 600 kr
e-cigaretter och påfyllningsbehållare                      400 kr

Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (48 300 kr, 2022) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.