Affärsmöjligheter för biologisk mångfald

Har du tänkt på att näringslivet spelar en avgörande roll för att bevara och stärka den biologiska mångfalden och vad det kan betyda för ditt företag?

Biologisk mångfald är livets många olika former på jorden. Biologisk mångfald innebär att planeten är rik på variation – att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer; många olika arter i livsmiljöerna och ekosystemen.

Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största utmaningar. Detta ger samtidigt en unik möjlighet för företag att skapa nya idéer, affärsmodeller och teknik för att stärka biologisk mångfald. ökad medvetenhet om vad som kan och behöver göras behövs för att förverkliga dessa möjligheter.

Den biologiska mångfalden är helt kritisk för människans och samhällets överlevnad på denna planet – men den biologiska mångfalden minskar både globalt och i Sverige.

Biologisk mångfald som en nyckel till hållbar ekonomi och framtid

Att vi bevarar och främjar den biologiska mångfalden är en av de viktigaste nycklarna för en hållbar ekonomi och framtid. I detta arbete har företag en avgörande roll, eftersom alla företag är beroende av och påverkar den biologiska mångfalden.

Enligt Världsekonomiskt forum är världens BNP helt eller delvis beroende av fungerande ekosystem. Alla företag är beroende av naturens tjänster som rent vatten och pollinering eller av råvaror som trä, bomull och fisk. Samtidigt har företag en stor påverkan på naturen och ett ansvar i att hantera planetens resurser på ett hållbart sätt.

Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald

Svensk näringsliv har tillsammans med politik, forskning, företag och intresseorganisationer lanserat den lilla skriften ”Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald”. I skriften får du veta varför biologisk mångfald är nödvändigt för näringslivet, vilka utmaningar som finns och hur vi tillsammans tar vara på möjligheterna framåt.

Lanseringen skedde i samband med Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Svenskt näringsliv arrangerade då webbinariet Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald