Brasa med orden "Tänd inte den eld du inte kan släcka." - Stanna hemma om du är sjuk!

Läs mer

Turism & Handel

Grön skylt med texten Turist information

Här hittar du evenemang, boenden, se & göra, mat & dryck.

Covid-19

Tvättar händerna

Här har vi samlat all information om Coronaviruset Covid-19.

Centrumutveckling

Illustration över framtida Habo centrum

Nu är planprogrammet för Habo centrum ute på samråd. Läs mer och tyck till!