Serviceboende

Serviceboende är en boendeform för vuxna personer med funktionsnedsättning och som delvis har behov av stöd i sin dagliga livsföring.

De boende har stöd och hjälp av personalen som utgår från serviceboende. Personalen arbetar för att de boende ska känna trygghet och för att de ska ha en livssituation som ligger så nära samhällets övriga norm som möjligt. Med stöd av personalen kan de boende efter egen förmåga själva påverka och forma sina liv och sin vardag.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.