Skicka faktura till Habo kommun

Habo kommun omfattas av "Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling". Därför ska alla inköp kommunen gör, oavsett värde, faktureras med e-faktura.

Alla fakturor ska vara ställda till Habo kommun. Fakturor ska alltid vara adresserade till följande adress:

Habo kommun
Fakturor
Box 198
566 24 HABO

Organisationsnummer: 212000-1611
GLN-nummer: 7362120001613
Peppol-ID: 0007:2120001611

För att fakturan ska kunna hanteras måste alltid en referens anges på fakturan. Referensen är fem tecken lång (ex ANNAN) och ska anges i fältet ”Er referens”, ”Referens” eller liknande fält i er fakturalayout.

Vi tar emot PDF-fakturor (fakturor@habokommun.se) under en övergångsperiod.