Skicka faktura till Habo kommun

Habo kommun ser gärna att du som leverantör skickar elektroniska fakturor. Vi samarbetar med InExchange som erbjuder flera lösningar för dig som leverantör att fakturera elektroniskt. Vi tar också emot pdf-fakturor och fakturor via vanlig post.

Från 1 april 2019 kommer en ny lag som innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna (LOU, LUF, LUFS eller LUK) ska faktureras med e-faktura. Habo kommun omfattas av denna nya lag varför inköp kommunen gör ska faktureras med e-faktura.

Vi tar självklart också emot pdf-fakturor (fakturor@habokommun.se) och fakturor via vanlig post under en övergångsperiod.

Alla fakturor ska vara ställda till Habo kommun. Samtliga förvaltningar har organisationsnummer 212000-1611. Fakturor ska alltid vara adresserade till följande adress:

Habo kommun
Fakturor
Box 198
566 24 HABO

För att fakturan ska kunna hanteras måste alltid en referens anges på fakturan. Referensen är fem tecken lång (ex KARGR) och ska anges i fältet ”Er referens”, ”Referens” eller liknande fält i er fakturalayout.