Rivningslov

Du behöver vanligtvis rivningslov för att få riva byggnader, eller del av byggnad, inom detaljplanerat område eller inom ett område där det finns områdesbestämmelser.

Ansökan om rivningslov och anmälan om rivning görs via e-tjänsten ansökan om lov.

Du behöver söka ett rivningslov för att få riva och ersätta en äldre byggnad eller del av byggnad med en ny, likvärdig. 

Rivning innebär att man helt tar bort stommen på en byggnad eller en del av en byggnad. Man kan alltså ta bort delar av byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Även om du tar bort en mindre del på en byggnad så som en veranda eller ett uterum så räknas det som rivning.

Om du ska flytta en byggnad från en plats till en annan krävs både rivningslov för att ta bort byggnaden och bygglov för den nya placeringen.