Revisorernas ansvarsområden

Nedan ser du hur revisorerna har fördelat sitt arbete.

Kommunfullmäktige

Alla

Kommunstyrelsen

Alla

Personalutskottet

Stellan Carlström, Maria Lindell Westmar

Näringspolitiska rådet

Ove Hellström, Johakim Knutsson

Folkhälsorådet

Ove Hellström, Thomas Werthén

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation

Ove Hellström, Thomas Werthén

Barn- och utbildningsnämnden

Maria Lindell Westmar, Thomas Werthén

Byggnadsnämnden

Johakim Knutsson, Maria Lindell Westmar

Fritids- och kulturnämnden

Ove Hellström, Johakim Knutsson

Miljönämnden

Stellan Carlström, Maria Lindell Westmar

Socialnämnden

Stellan Carlström, Thomas Werthén

Överförmyndaren

Stellan Carlström, Johakim Knutsson

Kommunala bolag

Stellan Carlström, Maria Lindell Westmar