Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på något i socialnämndens verksamhet kan du lämna dem via vår e-tjänst

När du har en synpunkt eller ett klagomål på något i socialnämndens verksamhet kan du använda vår e-tjänst för att låta oss veta vad du inte tycker fungerar som det ska.

Du väljer själv om du vill lämna kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Väljer du att vara anonym har du inte möjlighet att få någon återkoppling från oss.

Här kan du lämna synpunkter och klagomål (öppnas i nytt fönster).

Servicedeklarationer

Handläggare ska kontakta dig inom två arbetsdagar från det att du sökt oss.

Du ska inom två veckor från anmält behov av bistånd på grund av funktionsnedsättning få en tid med handläggare.

Din genomförandeplan, där du beskriver hur du vill att vi stödjer dig, ska följas upp minst var sjätte månad eller oftare om dina behov förändras.