PCB

Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av miljöbalkens hänsynsregler. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB.

Sanering

Krav på inventering och sanering

Anmälan om inventering och sanering

Fog- och golvmassor

Rivning