Ansökan

För att göra en ansökan eller behöver du förändra den hjälp du redan har kontaktar du en biståndshandläggare. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Innan beslutet kan fattas får du besök av en biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom din situation. Därefter fattar biståndshandläggaren ett beslut som utgår ifrån dina möjligheter och dina behov.

Du får alltid ett skriftligt beslut där det står vilken hjälp du har rätt till.

När får du besked om beslut? 

Handläggningstiden varierar oftast mellan 1-6 veckor beroende på vad ansökan gäller och under förutsättning att allt underlag har kommit in i tid. Omfattande utredningar kan ta längre tid.

Att överklaga

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått beslutet.

I överklagan talar du om vilket beslut du överklagar, varför du överklagar och hur du vill att beslutet ska vara i stället.

Om du själv inte kan överklaga, och inte heller har någon närstående som kan hjälpa dig, kan du får hjälp av biståndshandläggaren.

Överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till:

Habo kommun
Socialförvaltningen
Box 212
566 24 Habo