Ett hus med en ramp på framsidan.

Bostadsanpassning

Bidrag för bostadsanpassning finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad så länge som möjligt. Det kan exempelvis vara för att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller anlägga en ramp.

Bostadsanpassning

Om du eller en familjemedlem har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget finns för att ge personer som har bestående funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Bostadsanpassning gäller alla slags privatbostäder. Du kan bo i eget hus, bostadsrätt eller hyreslägenhet. Bostaden ska vara en permanent bostad. Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett hus som används som fritidshus.

Åtgärderna ska vara nödvändiga och göra det möjligt för dig att bo kvar och fungera bra i din bostad. Exempelvis att kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat och sköta din hygien. 

Exempel på anpassningsåtgärder kan vara: 

  • Ändring av badrum, installation av duschplats
  • Borttagning av trösklar
  • Breddning av dörrar
  • Dörrautomatik
  • Hissar och stolliftar
  • Ramper
  • Hårdgörning av gångväg

Bidraget beviljas till

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, till exempel för att bredda dörröppningar eller bygga om ett badrum. Däremot kan du inte få bidrag för sådant som man normalt tar med sig när man flyttar eller som räknas till normalt underhåll vid privatägd bostad.

Bidrag kan även lämnas för reparationer av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

Behov av anpassning

Om du har behov av att anpassa din bostad ska du kontakta kommunens arbetsterapeuter. Ett hembesök görs för att se hur det fungerar i bostaden. Ibland kan det räcka med ett hjälpmedel för att det ska fungera bra för dig i din bostad.

Ansökan

Om det inte är tillräckligt att anpassa med hjälpmedel kan arbetsterapeuten skriva ett intyg. För att ansöka om bidrag för bostadsanpassning behöver du styrka din ansökan med intyget från arbetsterapeut och/eller läkare. Ansökan hittar du under Dokument.