Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som är avsett för personer med omfattande funktionsnedsättningar som medför ett behov av hjälp av mycket personlig karaktär. Insatsen ger dig som är funktionsnedsatt möjlighet att leva som andra samt främjar din rätt till delaktighet och jämlikhet i samhällslivet.

Du ska behöva hjälp med dina grundläggande behov; hjälp att klä på dig, äta, sköta din hygien eller att kommunicera med andra. Personlig assistans kan även sökas hos Försäkringskassan, om behovet av hjälp för de grundläggande behoven överstiger mer än 20 timmar i veckan.

Val av assistanssamordnare

Du som har ett beviljats personlig assistans kan själv välja vem som ska utföra assistansen, kommunen, privat företag eller kooperativ. Det finns även möjlighet att själv vara arbetsgivare för sina assistenter.

Ansökan

Ansökan görs till biståndshandläggare.