Ekonomi

Här hittar du kommunens budget för år 2021.

Nettobudget i miljoner kronor

Skola och barnomsorg: 449 mkr, 60 %
Vård och omsorg: 197 mkr, 26 %
Teknisk förvaltning: 30 mkr, 4 %  
Kommunledning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, överförmyndare, revision, byggnadsnämnd: 42 mkr, 6 %
Räddningstjänst: 7 mkr, 1 %
Miljö: 5 mkr, 1 %
Fritid och kultur: 20 mkr, 3 %
Investeringar: 181 mkr, 24 %

Total budget cirka 753 mkr, 100 %

Skattetabell - utdebitering i kronor

Kommunen 22:17
Landstinget 11:76
Skattesats (exklusive kyrkoavgift) 33:93

Kyrkoavgift tillkommer för medlemmar i Svenska Kyrkan med 1:13 kronor. För de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer begravningsavgift 25 öre.

Bokslut

Här kan du läsa kommunens bokslut för 2020.