Ekonomi

Här hittar du kommunens budget för år 2022.

Nettobudget i miljoner kronor

Skola och barnomsorg: 468 mkr, 59 %
Vård och omsorg: 205 mkr, 26 %
Teknisk förvaltning: 37 mkr, 4 %  
Kommunledning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, överförmyndare, revision, byggnadsnämnd: 50 mkr, 6 %
Räddningstjänst: 7 mkr, 1 %
Miljö: 5 mkr, 1 %
Fritid och kultur: 21 mkr, 3 %

Total budget cirka 793 mkr, 100 %

Investeringar: 260 mkr, 33 % av driftsbudgeten

Skattetabell - utdebitering i kronor

Kommunen 22:17
Landstinget 11:76
Skattesats (exklusive kyrkoavgift) 33:93

Kyrkoavgift tillkommer för medlemmar i Svenska Kyrkan med 1:13 kronor. För de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer begravningsavgift 25 öre.

Årsredovisning

Här kan du läsa kommunens årsredovisning för 2022.