Bygglov

Vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, ändring eller rivning kan du behöva ett bygglov eller göra en anmälan. För att ta reda på om det du vill göra kräver lov eller anmälan kan du använda dig av vår bygglovshjälp.

Bor du i ett en- eller tvåbostadshus finns det vissa åtgärder som du får göra utan att söka bygglov eller göra en anmälan. För att läsa mer följ länken Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus