Utplacering av blomlådor

Som fastighetsägare kan du själv medverka till att dämpa hastigheten på gatan genom att placera ut blomlådor i samråd med tekniska förvaltningen. Blomlådorna byggs och underhålls av sökande.