Ritning av Norconstult över den nya skolan, vy mot huvudentré.
Ritning av Norconsult över den nya skolan, vy mot huvudentré.

Kärnekullaskolan

Just nu bygger vi en ny grundskola på Kärnekulla med plats för 350 elever som tas i bruk höstterminen 2023. Här kan du läsa mer om skolan och följa byggprocessen.

Varför gör vi det här?

Habo kommun växer och en ökad befolkningsmängd innebär behov av fler utbildningsplatser. Anledningen till att vi bygger en ny skola istället för att bygga ut de befintliga är för att skapa lösningar som är hållbara över tid.

  • Ekonomisk hållbarhet – lösningar som exempelvis moduler är kostsamt och lägre lokalkostnader innebär mer pengar till pedagogiskt verksamhet.
  • Pedagogisk hållbarhet – för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal som gynnar inlärning behöver lokalerna vara anpassade efter mängden elever. En ny skola möjliggör ytor med mindre trängsel och buller i samtliga skolor.

Så här blir den nya skolan

Skolan kommer att ha tre plan och varje klassrum kommer att ha ett tillhörande grupprum. Det kommer att finnas bildsalar, slöjdsalar, hemkunskapssal, eget bibliotek och goda utrymmen för fritidsverksamhet.

Planeringen av skolans utformning har skett i nära samarbete mellan arkitekter och representanter från hela skolverksamheten. Ledord i arbetet har varit att skolan ska vara välkomnande, flexibel samt ha utemiljöer med många möjligheter som bjuder in till rörelse.

Skiss över skolan.

Skiss över den nya skolan, vy från öster.

Skiss över skolan.

Skiss över den nya skolan, vy från söder.

Vilka elever tillhör den nya skolan?

Med anledning av den nya skolan har kommunen tagit fram nya upptagningsområden som visar vilka adresser som kommer att tillhöra Kärnekullaskolan.

På sidan val av skola kan du se vilket upptagningsområde du tillhör och vad du ska göra om du vill önska en plats i en annan skola.

Vem ska arbeta på den nya skolan?

Vi arbetar just nu med att se över bemanningen på den nya skolan. Vissa pedagoger kommer att flytta med från andra skolor i kommunen, samtidigt som en del nyrekrytering kommer att genomföras.

Vill du arbeta på den nya skolan? Håll koll på våra lediga jobb

Ny sporthall för idrottsundervisning

Intill skolan byggs en ny sporthall där eleverna kommer att ha sin idrottsundervisning, uppvisningar och avslutningar.

Sporthallen kommer att rymma en fullstor plan med möjlighet att spela de flesta inomhussporter t.ex. innebandy, handboll och volleyboll. Det kommer också att finnas utrymmen för bland annat omklädningsrum, servering, konferens och ca 1000 publikplatser.

Skiss över sporthallen.

Skiss över den nya sporthallen.

Status i byggprocessen

Installationer är färdigdragna för besiktning och ytskikt såsom målning och golvläggning har påbörjats. Lekutrustningen utomhus är i slutskedet. 

Bilden är fotad i mars 2023.

Trafiksäkerhet

Kommunen arbetar just nu med att se över vilka åtgärder som kan tas för att säkra en trygg skolväg samt se till att området runt skolan är trafiksäkert.