Kärnekulla skola
Foto 2023-08-04

Kärnekullaskolan

Kärnekullaskolan har plats för 350 elever och invigs höstterminen 2023. Första läsåret kommer 220 elever i årskurs F-5 att gå i skolan här.

Så här är nya skolan byggd

Skolan har tre plan och varje klassrum har ett tillhörande grupprum. Det finns bildsalar, slöjdsalar, hemkunskapssal, eget bibliotek och goda utrymmen för fritidsverksamhet.

Skiss över skolan.

Skiss över den nya skolan, vy från öster.

Skiss över skolan.

Skiss över den nya skolan, vy från söder.

Vilka elever tillhör Kärnekullaskolan?

Med anledning av den nya skolan har kommunen tagit fram nya upptagningsområden som visar vilka adresser som kommer att tillhöra Kärnekullaskolan.

På sidan val av skola kan du se vilket upptagningsområde du tillhör och vad du ska göra om du vill önska en plats i en annan skola.

Ny sporthall för idrottsundervisning

Intill skolan byggs en ny sporthall där eleverna kommer att ha sin idrottsundervisning, uppvisningar och avslutningar.

Sporthallen kommer att rymma en fullstor plan med möjlighet att spela de flesta inomhussporter t.ex. innebandy, handboll och volleyboll. Det kommer också att finnas utrymmen för bland annat omklädningsrum, servering, konferens och ca 1000 publikplatser.

Skiss över sporthallen.

Skiss över den nya sporthallen.

Trafiksäkerhet

Kommunen arbetar just nu med att se över vilka åtgärder som kan tas för att säkra en trygg skolväg samt se till att området runt skolan är trafiksäkert.