Fotokollage som visar människor som utför olika utomhusaktiviteter

Framtida lek- och aktivitetsmiljöer

Var och med och påverka framtidens lek- och aktivitetsmiljöer i Habo!

Alla barn har rätt till lek i stimulerande och trygg miljö. Rika och varierade miljöer som stimulerar till ett brett spektrum av lek och är därmed av stort samhällsintresse. Lekmiljöer och parker har även ett stort socialt värde som mötesplats för människor av olika åldrar och bakgrund. Vuxnas trivsel i en lekmiljö är därför viktigt.

Övergripande målsättning med kommunens offentliga aktivitets- och lekmiljöer är att:

  • Ge barn och unga tillgång till spännande och stimulerande lekmiljöer och aktivitetsytor
  • Främja barns hälsa och utveckling
  • Skapa attraktiva mötesplatser som bidrar till gemenskap och trivsel som är generationsöver­skridande

Undersökningen avslutades oktober 2021 och sammanställningen av inkomna synpunkter redovisas i en kartberättelse.

Till kartberättelsen med sammanställningen.

Efter att undersökningen är avslutad kommer svaren användas som underlag i det kommande arbetet med kommunens lek- och aktivitetsmiljöer.