Information om anslutning till spillvattenledning med LTA (Lätt Tryck-Avlopp)