Fritids- och kulturförvaltningen

Följande områden ansvarar fritids- och kulturförvaltningen för:

  • Bibliotek
  • Fritidsgård
  • Simundervisning
  • Idrottsanläggningar och sporthallar
  • Spår och vandringsleder/cykelleder
  • Friluftsbad
  • Föreningsservice/bidrag
  • Turism
  • Allmän kulturverksamhet
  • Kulturmiljövård

Mer information finns under rubriken Uppleva och göra.