Bäckgatans förskola.

Bäckgatans förskola

Bäckgatans förskola har två avdelningar som tar emot barn i åldrarna 1 till 5 år; Stjärnan och Solen.

Vår förskola har en underbar utemiljö för barnen med "egen" skog och en snickarbod på gården. Förskolan har en nära kontakt mellan ute- och innemiljö genom byggnadens utformning.

Bäckgatans förskola har öppet måndag-fredag klockan 06.30-18.00 Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett besök hos oss.

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information om tider och scheman.