En person i svart tröja använder datorn

Stadsnät bredband

Kommunens invånare ges möjlighet till snabb bredbandsuppkoppling via fiber genom ett öppet stadsnät som drivs av Habo Energi AB.

Läs mer om möjligheten att ansluta och vilka tjänster som finns på haboenergi.se

Bredbandsbidrag

Du som bor i Habo kommun men utanför tätorterna, kan ansöka om bidrag till bredbandsanslutning med fiber.

Anslutningen ska ha skett efter 1 januari 2017 och den fakturerade anslutningsavgiften ska ha överstigit 15 000 kronor. Detta gäller förutsatt att ingen annan offentlig medfinansiering utgår för projektområdet, varken direkt till kund eller till nätbyggare. Nätet ska klara hastigheter som överstiger 100 Mbit/sekund.

E-tjänst: Ansök om bredbandsbidrag