En person i svart tröja använder datorn

Stadsnät bredband

Kommunens invånare ges möjlighet till snabb bredbandsuppkoppling via fiber. Öppet stadsnät byggs ut i Habo.

Habo stadsnät - HaboNet

Habo Energi bygger ut fiber i Habos tätorter. Planer finns på att öppna upp nätet och erbjuda kunderna ett brett utbud av tjänster inom bredband, tv och telefoni från olika leverantörer. 

Fiber på landsbygden

Habo Energi planerar att bygga ut fiber till landsbygden. För att kunna göra detta behövs minst 85 % intresseanmälningar.

Bredbandsmål

I regeringens bredbandsstrategi har man fastslagit som mål att år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i Sverige.

Läs mer om fiber och bredband hos Habo Energi.