De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030

Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Habo ska vara hållbart och en kommun där människor vill växa upp, verka, driva företag och leva i. Oavsett när i livet och hur livssituationen ser ut vill vi att vår kommun ska vara hållbar och inkluderande - alla ska få plats och känna sig välkomna!

Vi arbetar för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Habo. Arbetet utgår från Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för hela livet” och bygger vidare på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Som grund har vi också mål och åtgärder i nationella, regionala och lokala styrande dokument. 

Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett utvecklingsarbete där vi jobbar med ständiga förbättringar. I kommunens hållbarhetsbokslut samlar vi ihop och följer upp det arbete som gjorts under föregående år och reflekterar över vad vi behöver jobba vidare med. 

I filmerna på denna sida får du veta mer om vårt strategiska hållbarhetsarbete.

Missa inte hållbarhetstipsen om hur du kan göra för att agera miljösmart i din vardag!