Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete

På de här sidorna hittar du information om kommunens strategiska miljö- och hållbarhetsarbete. Här får du även miljötips om hur du kan göra miljöanpassade och klimatsmarta val i din vardag.

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” -Brundtlandkommissionen, 1987.

Habo kommuns strategiska hållbarhetsarbete omfattar det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska perspektivet på hållbar utveckling.

Det strategiska arbetet bygger på Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen. Vi utgår från Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för hela livet”.

Alla kommuners verksamheter, nämnder och bolag jobbar med miljö

Som grund för miljöarbetet finns ett gemensamt miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner. I handlingsplanen finns åtgärder som berör alla i kommunen. Parallellt med detta jobbar kommunen också med regionala miljömål. Vårt mål är att du ska ha förtroende för vårt miljöarbete!

På dessa sidor kan du klicka dig fram till mer information om allt som har med miljö- och hållbarhetsabetet att göra. På varje sida finns länkar till mer information.

Har du frågor som gäller miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen är du välkommen att kontakta miljö- och hållbarhetsstrategen!