Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället. Det handlar också om att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Objektburen smitta är sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människor. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet objektburen smitta. Till exempel livsmedel, vattentäkter, sällskapsdjur, avloppsvatten, vattenledningssystem, ventilationsanläggningar och badvatten.

Miljöförvaltningen ska vid tillsyn förebygga objektburen smitta. Vid misstänkt objektburen smittspridning ska miljöförvaltningen i samverkan med smittskyddsenheten på regionen utreda orsaken och bistå med provtagning.

Läs mer om Smittskydd och vårdhygien på Region Jönköpings läns webbplats.