Parkering

I Habo kommun är alla allmänna parkeringsplatser avgiftsfria.

De lagar som styr parkering återfinns i de lokala trafikföreskrifterna på Transportstyrelsens webbplats och i trafikförordningen, 3 kapitlet.

Parkeringsanmärkningar utfärdas på felparkerade bilar. Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser är felaktig ska du vända dig till Polisen, då det är de som handlägger överklaganden.

Det är Bevakningsgruppen som utför parkeringsövervakningen på uppdrag av Habo kommun.