Parkering

Här hittar du information var du kan parkera och hur du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, så kallat "handikapptillstånd" i vardagligt tal. Här beskrivs också  vilka lagar och regler som styr var, om och hur länge du får parkera.

I Habo är alla kommunala parkeringsplatser avgiftsfria. Här hittar du en karta över våra kommunala parkeringar och parkeringsplatser för rörelsehindrade.