Parkering

I Habo kommun är alla allmänna parkeringsplatser avgiftsfria.

De lagar som styr parkering återfinns i de lokala trafikföreskrifterna på Transportstyrelsens webbplats och i trafikförordningen, 3 kapitlet.

Parkeringsanmärkningar utfärdas på felparkerade bilar. Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser är felaktig vänder du dig till Polisen, det är de som handlägger överklaganden.

Det är Bevakningsgruppen som utför parkeringsövervakningen på uppdrag av Habo kommun.

Felparkerat fordon

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller som är fordonsvrak kan du anmäla det via vår e-tjänst Anmälan av felparkerat fordon eller flytt av fordon.

Även du som är markägare kan beställa flyttning av fordon som ställts upp på din mark utan ditt tillstånd. För att kommunen ska kunna flytta ett sådant fordon på din mark behöver du ha skriftlig dokumentation som bevisar att du själv försökt kontakta fordonsägaren och bett dem att flytta fordonet. På dokumentet ska även finnas med uppgifter om vilket datum du försökt kontakta fordonsägaren. Ladda upp dokumentet eller bild på dokumentet i e-tjänsten.