Figur gjord av lera

Bild och form

Tack vare statligt bidrag så har kulturskolan i Habo kunnat erbjuda ämnet Bild och form sedan några år tillbaka. Tyvärr är detta bidrag slopat sedan ht -23 och vi kan inte längre erbjuda denna aktivitet på kulturskolan.