Agenda 2030 och Habo kommun

Kommunen använder Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen till att styra, leda och kommunicera hållbarhetsarbetet på lokal nivå.

Hur arbetar kommunen?

Kommunen arbetar för att integrera Agenda 2030 i många olika processer inom kommunen. Här följer några exempel:

  • integrerat Agenda 2030 i Budget-dokument och arbetat in utvalda globala hållbarhetsmål i nämndernas grunduppdrag. Med detta angreppssätt får globala hållbarhetsmålen konkret koppling till kommunens budget, resultat och uppföljning, vilket integrerar hållbarhetsarbetet in i kärnverksamheten.
  • kontinuerligt arbete med att koppla styrande dokument till Agenda 2030 och väva samman i lokala mål, strategier och program. Under 2022 har kommunen på detta sätt arbetat med t.ex. klimatanpassade VA-planer, åtgärdsprogram för Hälsans miljömål, strategi- och handlingsplan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
  • arbetat med att utveckla kopplingen mellan Folkhälsorådet och det strategiska hållbarhetsarbetet.
  • deltagit i det nationella projektet ”Glokala Sverige” för att bidra till gemensamt lärande och att ta del av andras erfarenheter och dra nytta av detta i Habos hållbarhetsarbete.

Vad gör kommunen?

Kommunen har valt ut några väsentliga aktiviteter och åtgärder som har genomförts under senaste tiden med koppling till de utvalda globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i nämndernas grunduppdrag.